Tenaga Pendidik & Kependidikan

Norma Setyaningrum

Kepala Sekolah

Irmatun Nadifah

Wali Kelas 1

Siti Alfiyah

Wali Kelas 1

Tri Khoiriyati

Wali Kelas 1

Anjar Ayu Utami N.

Wali Kelas 2

Tri Khoiriyati

Wali Kelas 1

Musya'iyah

Zuli Aisatul Umro
Wali Kelas 2

Anjar Ayu Utami N.

Wali Kelas 2

Tri Khoiriyati

Wali Kelas 1

Musya'iyah

Zuli Aisatul Umro
Wali Kelas 2

Anjar Ayu Utami N.

Wali Kelas 2

Salman Alfarizi BMR

Koord. Al Islam Kemuhammadiyahan Bahasa Arab
Achmad Zainuri Arif

Achmad Zainuri Arif

Guru PJOK
A M Assyifa Kepala Tata Usaha

A.M. Assyifa

Kepala Tata Usaha
Or Us. Rizky

Rizqy Samsul Abidin

Guru Olahraga

Achmad Zainuri Arif

Kaur Humas

A.M. Assyifa

Kepala Tata Usaha